۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
فاقد امتیاز
افزودن به لیست دلخواه

آدرس :تهران ، خیابان امین حضور ، روبروی مجتمع تجاری خلیج فارس ، فروشگاه دیپلمات پلاک ۱۵۱

تلفن :

۰۲۱۳۶۸۳۱۱۳۶ - ۰۲۱۳۶۸۳۱۱۴۳-۰۲۱۳۳۱۳۳۵۲۶-۰۲۱۳۳۱۳۳۵۲۷

موبایل:

۰۹۱۲۷۸۰۰۰۵۶